ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Телефон
Етаж
1
ПЛОЩ
67.54 кв.м
Населено място
гр. Велико Търново
Район
гр.велико търново
Адрес
гр.Велико Търново, ул.България №3, вх.Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 22.09.2021 до 22.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.267.6.12, Съгласно Схема № 15-1022953-02.11.2020 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 22.07.2009 г., с административен адрес на имота: гр/с. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - п.к. 5000, бул."България"№ 3, вх. Б, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира на втори етаж в сграда с идентификатор 10447.503.267.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.267, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.503.267.6.13, 10447.503.267.6.10, 10447.503.267.6.16, под обекта: 10447.503.267.6.8; 10447.503.267.6.7, над обекта: 10447.503.267.6.17, а по документ за собственост: Апартамент № 6 /шест/ на втори етаж, вход „Б“, състоящ се от две стаи, кухня, ниша, баня – тоалетна, дрешник, коридор, входно антре, два балкона, със застроена площ 67.54 /шестдесет и седем цяло и петдесет и четири стотни/ кв.метра, заедно с припадащите му се: избено помещение със светла площ 10.00 /десет цяло/ кв.м.,таван със светла площ 18.09 /осемнадесет цяло и девет стотни/ кв.м., 4.93% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 13:00 часа
Двустаен апартамент
55.58 кв.м
31 904.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул.Григор Стоянов № 16 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 08:30
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 16:24 часа
Двустаен апартамент
42.75 кв.м
18 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 13:34 часа
Двустаен апартамент
76.67 кв.м
36 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 09:00