ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
63.81 кв.м
Населено място
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Ганчева Николова-Ангелова
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4347.2.2 / пет пет три нула две точка пет нула едно точка четири три четири седем точка две точка две /, находящ се в гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 39/17.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.02.2019г. Адрес на поземления имот гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. Оптикоелектрон II, бл. 12, ет.1, ап.2, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55302.501.4347.2, предназначение: жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4347, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, посочена в документа площ 63,81 кв.м. Прилежащи части: избено помещение № 12 с площ 4.58 кв.м. и 4, 938 % ид.ч. от общ.ч. на сградата. Ниво: 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55302.501.4347.2.1, 55302.501.4347.2.3, под обекта: няма, над обекта: 55302.501.4347.2.5

Мария Ганчева Николова-Ангелова
РЕГ. № ЧСИ
884
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" № 11, ет.0
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 986151
Публикувано на 10 септември 2021 г. в 16:15 часа
Тристаен апартамент
78.13 кв.м
46 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. „Георги Зафиров“ № 73, ет. 5, ап. 27
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 16:16 часа
Тристаен апартамент
63.81 кв.м
45 797.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Ганчева Николова-Ангелова
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 09:00 часа
Тристаен апартамент
99.98 кв.м
59 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „БЕЛМЕКЕН“ № 7, ет. 3, ап. А3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 15:00