ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
19.20 кв.м
Населено място
гр. Шумен
Адрес
бул. Симеон Велики 69
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 83510.666.35.16.4 /осем, три, пет, едно, нула точка шест, шест, шест, точка три, пет, точка, едно, шест, точка четири/ със застроена площ от 19,20 кв.м./деветнадесет кв.м. и двадесет кв.см./, с предназначение ГАРАЖ, попадащ на етаж – 1/минус едно/ в сграда с идентификатор № 83510. 666.25.16, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.666.25, попадащ в урбанизираната територия на гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен на бул.Симеон Велики, при съседи за самостоятелния обект: на същия етаж - СОС с идентификатор № 83510.666.25.16.5 и СОС с идентификатор № 83510.666.25.16.3, под обекта – няма, над обекта – СОС с идентификатор № 83510.666.25.16.16.

ГАРАЖ № 4, по одобрен архиктектурен проект със застроена площ 19,20 кв.м., разположен на етаж: -1 /минус едно/ на сградата, при съседи: Гараж № 3, Гараж № 5, от долу-земя, от горе – гараж на първи надземен етаж, заедно с приспадащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при административен адрес: гр.Шумен, бул.Симеон Велики № 69

 

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 15:24 часа
Гараж
23.00 кв.м
8 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
ул.ИВАЙЛО № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 09:00