ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
516.00 кв.м
Населено място
гр. Сухиндол
Район
Сухиндол
Адрес
гр.Сухиндол, ул.Росица №130
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

5/8 идеални чести от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70295.400.1871, съгласно Скица № 15-1123874/10.12.2019г., издадена от АГКК, който имот се намира в гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обл. В. Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1108/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Сухиндол, пк 5240, ул."Росица"№130, с площ 516/петстотин и шестнадесет/ кв.м; с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Ниско застрояване/до 10м/; с номер по предходен план: 215, квартал: 24, парцел: V; при съседи: 702.400.216, 70295.400.1751, 70295.400.1122, 70295.400.214, 70295.400.212, ведно с 5/8 идеални части от построените в имота: Сграда с идентификатор 70295.400.1871.1, със застроена площ 56/петдесет и шест/ кв.м, брой надземни етажи 1, подземни етажи - няма, предназначение - Жилищна сграда – еднофамилна, и 5/8 идеални части от Сграда с идентификатор 70295.400.1871.2, със застроена площ 77/седемдесет и седем/ кв.м, брой надземни етажи 1, подземни етажи - няма, предназначение - Селскостопанска сграда.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 12:31 часа
Къща
495.00 кв.м
118 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Горна Оряховица
Адрес
ул. Иван Вазов № 27
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 10:23 часа
Къща
49.00 кв.м
5 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бутово
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Димитър Бончев Бойчев
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 08:30
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 12:44 часа
Къща
83.00 кв.м
24 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул.Г.С.Раковски №27
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 08:30
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 14:52 часа
Къща
155.39 кв.м
32 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Павликени
Адрес
ул. "Филип Тотю" № 47 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Димитър Бончев Бойчев
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 08:30