ПЛОЩ
460.00 кв.м
Населено място
с. Варвара
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Урегулиран поземлен имот VI – общ. /шести/ в кв. 71 /седемдесет и първи/ по плана за регулация и застрояване на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с площ от 460 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/. Местонахождение на имота: Област Пазарджик, Община Септември, с. Варвара, кв.71, УПИ VI – общ., одобрен със Заповед № 6004/04.11.1966 г. и Заповед № 16/28.02.1990 г. Граници на имота: улица, УПИ VIII – общ., УПИ IV – общ. и УПИ V – общ.

Георги Стоянов Захариев
РЕГ. № ЧСИ
888
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 9, ет.2
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 990004
Мобилен телефон
0888694888; 0894321150
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 14:43 часа
Парцел
720.00 кв.м
36 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сърница
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 11:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:39 часа
Парцел
1 820.00 кв.м
31 449.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Симеоновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 15:30
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 11:53 часа
Парцел
8 470.00 кв.м
2 285.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Ганчева Николова-Ангелова
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 13:00
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 16:30 часа
Парцел
445.00 кв.м
2 952.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравите
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 15:00