ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
800.00 кв.м
Населено място
гр. Първомай
Адрес
кв. Дебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Зорница Милчева Добринова-Христова
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Дворно място, цялото застроено и незастроено от 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ X – 215 /десет римско, двеста и петнадесет – арабско/, с предназначение за жилищно строителство, в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, с приложена улична и дворищна регулация, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда и стопански постройки – полумасивно жилище със засторена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, паянтово жилище /лятна кухня/ със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и паянтова сграда /обор и плевня/ със застроена площ от 70кв.м. /седемдесет квадратни метра/, при граници на имота по нотариален акт: улица, наследници на Благой Желязков Вълчев, н-ци на Ангел К. Болгуров, места извън регулация и Стефана Д. Динкова, а по скица: УПИ XI – 216, нива, УПИ IX – 214 и улица.

Зорница Милчева Добринова-Христова
РЕГ. № ЧСИ
829
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Опълченска" №24, ет.3, ап.А
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 629840
Мобилен телефон
0888730072
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 10:58 часа
Къща с парцел
260.00 кв.м
16 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пролом
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 14:00
Публикувано на 3 ноември 2021 г. в 13:53 часа
Къща с парцел
51.00 кв.м
30 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Перущица
Адрес
ул. „Спас Гинов“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 10:00
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 09:58 часа
Къща с парцел
251.00 кв.м
144 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Асеновград
Адрес
ул. „Пере Тошев“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 15:00