ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
750.00 кв.м
Населено място
с. Ягода
Адрес
село Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), а по Скица № 362/22.08.2016 год. на Община Мъглиж с площ на УПИ от 793 кв.м. /седемстотин деветдесет и три квадратни метра/, находящо се в село Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора по документ за собственост и с административен адрес по удостоверение за данъчна оценка  в село Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул. „Бреза“ № 4 (четири), съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VIII – 257 (осми за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и седем) в квартал 23 (двадесет и три) по подробния устройствен план на селото, одобрен със Заповед № 132/11.03.1991 год., при граници на имота: от изток – УПИ- парцел IV – 261, от запад – улица, от север – УПИ – парцел IX – 255, от юг – УПИ – парцел VII – 258, УПИ – парцел VI – 259 и УПИ – парцел V – 260, заедно с построените в него реално:

  1. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК – в сградата са разположени два жилищни етажа и един мансарден /подпокривен/ етаж. В застроената площ на всеки от жилищните етажи се съдържат три стаи и антре. Сервизно помещение е изградено на първия етаж в сградата, а на втория жилищен етаж е разположена тераса;
  2. ЮЖНАТА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА;

Сградите представляват търпими строежи по § 16, ал. 1 от ЗУТ, съгласно Удостоверение с изх. № 210/28.09.2007 г. на Община Мъглиж, представено към момента на учредяване на обезпечението за взискателя.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
2 140.00 кв.м
12 592.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
село Марково, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 10:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 16:20 часа
Парцел с къща
2 015.00 кв.м
6 210.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тихомирово
Адрес
село Тихомирово, община Раднево, област Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 09:00
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 12:24 часа
Парцел с къща
1 140.00 кв.м
2 319.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козаревец
Адрес
село Козаревец, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Публикувано на 26 октомври 2021 г. в 16:52 часа
Парцел с къща
1 781.00 кв.м
42 542.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
Адрес
град Раднево, ул. "Странджа" № 18 а
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00