ПЛОЩ
2 420.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
ЯСЕНОВЕЦ ул.Трети март № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО – незастроено, находящо се в село Ясеновец, община Разград, област Разград, на улица Трети март № 21 /двадесет и едно/, цялото с площ от 2420 кв.м. /две хиляди четиристотин и двадесет квадратни метра/, съставляващо имот с планоснимачен № 992 /деветстотин деветдесет и две/ в квартал 49 /четиридесет и девет/ по плана на село Ясеновец, одобрен със Заповед № 3053/2011 година на Кмета на Община Разград, за което е отреден парцел XI-992 /единадесет римско тире деветстотин деветдесет и две арабско/ - за жилищни нужди, при граници на имота: от три страни улици и имот с планоснимачен № 678.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:20 часа
Парцел
681.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гецово
Адрес
3/12 ИД.Ч ОТ ИМОТ В С.ГЕЦОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:27 часа
Парцел
895.00 кв.м
960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гецово
Адрес
3/12 ИД.Ч. ОТ НИ В С.ГЕЦОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 10:18 часа
Парцел
16 208.00 кв.м
118 681.47 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
гр. Разград, ул. Троян № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 10:11 часа
Парцел
1 522.00 кв.м
3 464.64 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костанденец
Адрес
село Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, ул.''Цар Калоян'' №24/
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 19.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 10:45