ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
51.52 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда в гр. Варна, Община Варна, Област Варна, ул. “Константин Доганов“ № 8 /осем/, с площ 51,52 /петдесет и едно цяло и петдесет и две/ кв.м., въведен в експлоатация, при граници: калкан на съществуваща сграда, улица „Константин Доганов“, ПИ № 10 /десет/, вътрешен двор, стълбищна площадка и търговски обект № 1 /едно/, заедно с принадлежащото му избено помещение  под търговския обект, без посочен номер и граници в документа за собственост, с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м., както и 9,7803% /девет цяло седем хиляди осемстотин и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, учредено за дворното място на горепосочения адрес, цялото с площ 239 /двеста тридесет и девет/ кв.м., съставляващо УПИ № IX – 11 /девети – единадесети/ в квартал 161 /сто шестдесет и едно/, по плана на 11 /единадесети/ микрорайон на град Варна при граници по акт за собственост: ул. „Константин Доганов“ , ПИ № 10 /десет/, ПИ № 12 /дванадесет/, ПИ № 2 /две/ и ПИ № 4 /четири/.

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 07:49 часа
Търговски имот
3 732.00 кв.м
662 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
гр.Бяла, ЗВКО Чайка, Хотел на груб строеж
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Велкова Тодорова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:50