ПЛОЩ
5 459.00 кв.м
Населено място
с. Миланово
Адрес
местност БАЙЪР БАШЪ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. 1/3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 48132.220.6 /четири, осем, едно, три, две точка две, две, нула точка шест/ с площ 5 459 кв.м./пет хиляди четиристотин петдесет и девет кв.м./, попадащ в земеделската теритотия на с.Миланово, общ.Велики Преслав, обл.Шумен, местност " БАЙЪР БАШЪ" , с НТП - нива, категория 3 /три/, при съседи: 48132.220.8, 48132.220.50, 48132.888.9901, Заповед за одобрение на КККР № РД - 18 - 1356/ 26.07.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:52 часа
Земеделска земя
3 040.00 кв.м
408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност СРЕДНИЯ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:08 часа
Земеделска земя
5 323.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
5 463.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 13:37 часа
Земеделска земя
14 086.00 кв.м
4 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Единаковци
Адрес
местност ЯСАЦИ СЕВЕР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00