ПЛОЩ
1 240.00 кв.м
Населено място
с. Приселци
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:20
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • ½ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 58445.60.264, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-6/06.02.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.08.2015 г., Адрес на поземления имот: с. Приселци, местност ГЮДЖУКА, Площ: 1240 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 58445.60.20, Номер по предходен план: 060020, квартал: 60, парцел: Х. Съседи: 58445.60.263, 58445.60.271, 58445.60.265, 58445.60.13
Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:40 часа
Земеделски имот
3 000.00 кв.м
34 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 13:49 часа
Земеделски имот
5 401.00 кв.м
17 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:20
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 15:21 часа
Земеделски имот
6 999.00 кв.м
18 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:30
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 08:57 часа
Земеделски имот
16 066.00 кв.м
110 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:40