ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
-1
ПЛОЩ
37.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, ет. -1, ап. А1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ в гр. НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, ет. -1, ап. А1, а именно: 

  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.503.255.1.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, двеста петдесет и пет, точка, едно, точка, едно/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, ет.-1 /”минус” едно/, ап.А1 /буква „А” едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.503.255 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и три, точка, двеста петдесет и пет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 37.00 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, прилежащи части: 5.66 кв.м. /пет цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра/ идеални части, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.503.255.1.2; под обекта: няма; над обекта: 51500.503.255.1.3, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 91, том 4, дело № 6573, вх.рег.№ 7314/03.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Несебър е идентичен със СУТЕРЕН север № А1 /буква ”А” едно/, със застроена площ от 36.90 кв.м. /тридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, находящ се на сутерен етаж от жилищна сграда, със застроена площ от 88.00 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/ и РЗП от 284.00 кв.м. /двеста осемдесет и четири квадратни метра/, състояща се от сутерен, партер, два жилищни и мансардни етажи, изградена съгласно архитектурен проект и Разрешение за строеж № 83/06.12.2005 г. на Община Несебър, в груб строеж, в урегулиран поземлен имот УПИ VI-общ. /шести - общински/, в кв.21 /двадесет и едно/ по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, който сутерен се състои от: стая, баня с WC, при граници: север и запад - външен зид, изток - стълбищна клетка, юг - сутерен юг, отгоре - партер север, ведно с 5.66 кв.м. /пет цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, където е построена сградата, като площта на сутерена ведно с общите части възлиза на 42.56 кв.м. /четиридесет и две цяло петдесет и шест стотни квадратни метра/.

  Имотът се намира в ж.к. Черно море на гр. Несебър, в район с изградена инфраструктура в близост до морския бряг и плажната ивица. 
Обекта е изграден в сграда с монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата е с положени топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Покривът на сградата стандартно изпълнен, с изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструра - ел. захранване и Ви К. Общите части на сградата са стандартно изпълнени. 
 СОС с идентификатор № 51500.503.255.1.1 представлява студио и се състои от общо помещение и санитарен възел. Разположен е в сутеренния етаж на сградата и прозорците му са малки и са разположени на равнището на земята. Външна врата - метална, блиндирана. Врата на санитарния възел - алуминиев профил с огледално стъкло. Дограма - ПВЦ, стъклопакет. Подова настилка - теракот. Стени - облицовани с гипскартон, боядисани. Тавани - измазан, боядисан. Ел. ключове, контакти и осветителни тела - поставени. Обособен е кухненски кът с мивка със смесителна батерия и плот, облицован с фаянс.
Санитарният възел е облицовани с фаянс и теракот и оборудван с моноблок, душбатерия и бойлер.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:26 часа
Едностаен апартамент
35.00 кв.м
21 528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равда
Адрес
с. Равда, м-ст Хендек тарла, к/с Бора -бора
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:29 часа
Едностаен апартамент
35.00 кв.м
24 408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равда
Адрес
с. Равда, м-ст Хендек тарла, к/с Бора Бора
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 15:08 часа
Едностаен апартамент
44.37 кв.м
22 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
Адрес
гр. Ахелой, Фамагуста Антония
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:30
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 09:49 часа
Едностаен апартамент
48.00 кв.м
33 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
к.к Слънчев бряг, к/с Поло Ризорт
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:30