ПЛОЩ
4 289.00 кв.м
Населено място
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 35033.6.302 (тридесет и пет хиляди тридесет и три, точка, шест, точка, триста и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-37/27.07.2015 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.11.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Каблешково, м. Минералния извор, площ: 4 289 (четири хиляди двеста осемдесет и девет) кв. м, с площ по документ за собственост: 4 500 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), съседи: 35033.6.303, 35033.6.458, 35033.6.301 и 35033.6.544.

Иванка Недялкова Миндова
РЕГ. № ЧСИ
704
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 3, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 810185
Мобилен телефон
0887609937
уебсайт
Публикувано на 3 септември 2021 г. в 10:53 часа
Парцел
2 293.00 кв.м
11 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:30
Публикувано на 3 септември 2021 г. в 10:57 часа
Парцел
3 819.00 кв.м
12 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:30
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 13:35 часа
Парцел
3 750.00 кв.м
103 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Китен
Адрес
гр. КИТЕН, общ. ПРИМОРСКО,  обл. БУРГАС, местност „ММЦ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 13:30
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 10:50 часа
Парцел
1 350.00 кв.м
105 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Айтос
Адрес
гр. Айтос, ул. Теньо Мангъров № 1 В
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 12:00