ПЛОЩ
71.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Квартал
Ж.К.БРИЗ
Адрес
ж.к. „Бриз – Юг“, ул. „Осма“ № 20, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № Vlll-1835a, отреден като УПИ, идентичен с имот пл.№ 2806 и по скица ПИ с № 3038, в кв. 3, по плана на ж.к. „Бриз-юг”, целия с площ от 990 квадратни метра, при граници по документ за собственост: път, поземлен имот № 2805 и поземлен имот № 3039, аименно: ФИТНЕС (ФИТНЕС ЗАЛА), представляващ самостоятелен обект в сутерен и на първи етаж в жилищна сграда, със застроена площ от 71 кв.м., състоящ се от : фитнес-зала и баня-тоалет, при граници: ателие, външно стълбище, английски двор, склад към магазин, изба № 7 и коридор, както и 5,6649 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място, в което сградата е изградена, подробно описано по горе, КАТО СЪГЛАСНО СХЕМА, ИЗДАДЕНА ОТ СГКК – ВАРНА, ГОРЕОПИСАНИЯТ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА: Самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.106.1.10, с адрес на имота: гр. Варна, ж.к. „Бриз – Юг“, ул. „Осма“ № 20, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.106, предназназначение на сомостятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, с посочени в документа площи: 35.50, 35.50 кв.м., прилежащи части: 5.6649 %, при съседни самостоятелни обекти в сградата: ЗА НИВО 1 – на същия етаж: 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, 10135.2563.106.1.13; ЗА НИВО 2 – на същия етаж: 10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.9, под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.106.1.2, 10135.2563.106.1.1, стар идентификатор: няма.

Станимира Димитрова Костова-Данова
РЕГ. № ЧСИ
718
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. Воден" № 7, ет.1, ателие 1 и 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 630140
Мобилен телефон
0877 630140
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 15:32 часа
Други
41.00 кв.м
7 848.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Обзор“ № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 13:00
Публикувано на 4 октомври 2021 г. в 16:31 часа
Други
370.00 кв.м
129 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 14:15
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:50 часа
Други
5 200.00 кв.м
187 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добрина
Адрес
с. Добрина кв. 50
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 11:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 12:01 часа
Други
288.00 кв.м
108.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстиково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 09:00