ПЛОЩ
5 323.00 кв.м
Населено място
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ½ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 29391.24.34 /две, девет, три, девет, едно точка две, четири точка три, четири/ с площ 5 323,00 /пет хиляди триста двадесет и два кв.м./, находяща се в земеделската територия на с.Жилино, общ.Нови пазар, обл.Шумен, с НТП – Нива, четвърта категория, при съседи: 29391.24.29, 29391.24.12, 29391.24.11, 29391.24.9 и 29391.24.26.

 

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
5 463.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 13:37 часа
Земеделска земя
14 086.00 кв.м
4 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Единаковци
Адрес
местност ЯСАЦИ СЕВЕР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 13:56 часа
Земеделска земя
2 515.00 кв.м
648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драгоево
Адрес
местност ПАНУЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 10:19 часа
Земеделска земя
2 752.00 кв.м
1 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стан
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.12.2021 до 05.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2022 09:00