ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 122.00 кв.м
Населено място
с. Топчии
Адрес
село Топчии, улица Кирил и Методий № 19
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Топчии, улица Кирил и Методий № 19 /деветнадесет/, община Разград, област Разград, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2122 кв.м. /две хиляди сто двадесет и два квадратни метра/, за който по одобрения със Заповед № 2764/2006г. план на село Топчии, общ. Разград, обл. Разград, е отреден имот XII-200 /дванадесет римско тирв двеста арабско/ в квартал 16 /шестнадесет/, при граници: улица, имот XIII-199, имот XI-201, заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от един жилищен етаж, включващ четири стаи и един избен етаж, всеки със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и НАВЕС със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/.

 

с начална цена: 9,216.00 лв.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 16:10 часа
Къща
54.00 кв.м
5 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушево
Адрес
ул.Витоша № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 09:41 часа
Къща
34.00 кв.м
2 764.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костанденец
Адрес
с. Костанденец, ул.Крали Марко №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 10:15
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 09:46 часа
Къща
53.00 кв.м
3 740.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костанденец
Адрес
с. Костанденец, ул.Генерал Владимир Заимов №6
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 10:30
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 09:00 часа
Къща
66.00 кв.м
12 273.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Цар Калоян
Адрес
град Цар Калоян, ул.Цанко Церковски №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00