ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
8
ПЛОЩ
75.00 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел № 7 /седем/, бл.7 /седем/, вх.Ж, ет.8 /осем/, ап.22 /двадесет и две
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.121.2.157 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и едно, точка, две, точка, сто петдесет и седем/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел № 7 /седем/, бл.7 /седем/, вх.Ж, ет.8 /осем/, ап.22 /двадесет и две/, в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.504.121 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и едно/ с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи за обекта: на същия етаж: 61710.504.121.2.183, 61710.504.121.2.158; под обекта: 61710.504.121.2.154; над обекта: няма, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, а съгласно нотариален акт: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № 22 /двадесет и две/ на осмия етаж, вход Ж, в жилищен блок № 7 /седем/ на жилищен комплекс Орел, построен в град Разград, община Разград, област Разград, състоящо се от една спалня, столова с кухненски бокс и сервизни помещения, с площ от 75.37 кв.м. /седемдесет и пет цяло тридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: от ляво - крайна стена, от дясно - жилище № 23 /двадесет и три/, от долу - жилище № 19 /деветнадесет/, от горе - покрив, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/, при граници и съседи: от ляво - избено помещение на жилище № 11 /единадесет/, от дясно - избено помещение на жилище № 8 /осем, от горе - първи жилищен етаж, от пред - коридор, както и 4.06% /четири цяло и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

с начална цена: 12,120.00 лв.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 11:39 часа
Двустаен апартамент
66.76 кв.м
48 096.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
град Разград, община Разград, област Разград, жилищен комплекс Орел, жилищен блок № 2 /две/, вход А, етаж 8 /осем/
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 13:30
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:39 часа
Двустаен апартамент
73.83 кв.м
32 832.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Исперих
Адрес
ж.к.Васил Априлов, блок 9, вход А, етаж 5, ап.13
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 07.11.2021 до 07.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.12.2021 13:30
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 15:52 часа
Двустаен апартамент
75.65 кв.м
27 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Завет
Адрес
ул.Освобождение № 46, вх. А, ет.4, ап. 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 13:30