ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
ПЛОЩ
1 380.00 кв.м
Населено място
с. Дряновец
Адрес
ул. Възраждане № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Дряновец, община Бяла, област Русе, улица Възраждане № 14, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-289 /три римско, за двеста осемдесет и девет арабско/ в квартал 16 /шестнадесети/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, с площ от 1380 кв.м. /хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 2 кв.м. /два квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ II-290, УПИ V-287 и УПИ IV-288.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 12:57 часа
Къща с парцел
236.00 кв.м
51 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ул. Екзарх Йосиф № 46
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 13:11 часа
Къща с парцел
2 700.00 кв.м
4 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Абланово
Адрес
ул. Страхил войвода № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 13:16 часа
Къща с парцел
970.00 кв.м
3 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Димитър Благоев № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00
Публикувано на 27 октомври 2021 г. в 13:32 часа
Къща с парцел
1 222.00 кв.м
3 408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Д- р Петър Берон № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00