ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
95.79 кв.м
Населено място
гр. Стара Загора
Адрес
град Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" № 1, вх.А
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.276.2.8 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста седемдесет и шест, точка, две, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 г. на изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" № 1 (едно), вх. А (буква „А“), ет. 2 (две), ап. 1 (едно), самостоятелният обект се намира на етаж 2 (две) в сграда с идентификатор 68850.505.276.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста седемдесет и шест, точка, две), брой надземни етажи 6 (шест), брой подземни етажи 0 (нула), предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.276 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста седемдесет и шест), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 95.79 кв. м. (деветдесет и пет цяло седемдесет и девет стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение 5 (пет), таванско помещение 13 (тринадесет), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.276.2.7, 68850.505.276.2.9, под обекта: 68850.505.276.2.52, 68850.505.276.2.55, 68850.505.276.2.56, над обекта: 68850.505.276.2.17, който самостоятелен обект в сграда по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (едно) с изложение: изток –запад, разположен на II (втория) /първи жилищен/ етаж от жилищна сграда на ЖСК „Езеро“, находяща се в гр. Стара Загора, на бул. „Митрополит Методи Кусев“ /бивш бул. „Ленин“/ № 1 (едно), вх. „А“ (буква „А“), със застроена площ на апартамента от 95,79 кв. м. (деветдесет и пет цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метраа), състоящ се от: три спални, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, антрета и балкони, с граници и съседи /по предходен нотариален акт/: от север – апартамент на Руси и Пенка Георгиеви, от изток – бул. „Митрополит Методи Кусев“ и апартамент на Иван Иванов, от юг – апартамент на Иван Иванов и стълбище и от запад – двор, ЗАЕДНО с прилежащите му избено помещение № 5 (пет) – източно, с площ (по данъчно записване) от 8 кв. м. (осем квадратни метра), с граници и съседи /по изходящ нотариален акт/: от север – мазе на Иван и Мария Паламудчиеви, от изток – бул. „Ленин“ /сега – „Митрополит Методи Кусев, от юг – мазе на Иван Колев Иванов, а от запад – коридор и таванско помещение № 13 (тринадесет), с площ (по данъчно записване) от 6 кв. м. (шест квадратни метра), с граници и съседи /по изходящ нотариален акт/: от север – таван на Величка Койчева, от изток – коридор, юг – стълбище и от запад  - двор, ЗАЕДНО с 2,30 % (две цяло и тридесет стотни процента) идеални части от общите части на сграда № 2 (две), съгласно чл. 38 от ЗС, както и ЗАЕДНО със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 26 октомври 2021 г. в 13:11 часа
Многостаен апартамент
83.61 кв.м
88 225.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
Адрес
ул. Антон МАрчин № 66, ет.1, ап.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 20.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 09:30
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 08:32 часа
Многостаен апартамент
174.95 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Бончева Манджурова
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 10:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:41 часа
Многостаен апартамент
184.38 кв.м
133 688.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Казанлък
Адрес
град Казанлък, ул. "23-ти пехотен шипченски полк" бл.101, вх.А, ет.4, ап.7
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:00