ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
173.60 кв.м
Населено място
с. Попгруево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в село Попгруево, община Тервел, област Добрич, ул. "Осма" № 2, представляващ поземлен имот с площ 780 (седемстотин и осемдесет) квадратни метра, урегулиран в парцел І (първи) планоснимачен номер 100 (сто) в квартал 12 (дванадесет) по ПУП на с. Попгригорово, одобрен със Заповед № 35/18.08.1951г., при граници и съседи: улица парцел ХХV-кметство, парцел ХІV-100, парцел ХVІ-100, ведно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 173,60 (сто седемдесет и три цяло и шестдесет стотни) квадратни метра, състояща се от: партер от две стаи, коридор, кухня, баня и гараж със застроена площ 86,80 (осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, и етаж от четири стаи и коридор със застроена площ 86,80 (осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, два броя стопански сгради с обща застроена площ 38 (тридесет и осем) квадратни метра. 
 Описание: имотът се намира в централната част на с. Попгруево. Дворното място е оградено от три страни с метална мрежа на колове. Имотът е снабден с ток и вода, има външна чешма с бетоново корито. Дворното място се стопанисва и обработва: астма пред къщата на метална конкрукция, овощни дръвчета, градинки с цветя и зеленчуци. Стопанските постройки са в процес на събаряне. Двуетажната къща е с масивни каменни основи, стени - тухлен зид, ж.б. плочи, покрив - дървен гредоред с цигли. Първият етаж, снабден с ел.-и ВиК инсталации, е с вход от запад и се състои от входно антре-коридор, две стаи, кухна, баня и гараж. Към сградата има топла връзка с гараж с вход през метална двойна врата. Вторият етаж има самостоятелен подход по външни стълби от запад. Състои се от коридор и четири стаи. Не се обитава, на места тапети свалени и зиронена мазилка, врати деформиране. Етажът се ползва като склад. Стопанските постройки - 2 броя, са паянтови и не се ползват по предназначение. Сградата в североизточния край на двора е съборена, а другата е в процес на премахване - демонтиран покрив и част от стени. По данни на собственика сградите ще бъдат заличени, няма да се строят нови.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: възбрана №  41, том І, дв. вх. рег. № 744/31.03.2021г., договорна ипотека № 28, том І дело 484, дв. вх рег. № 1416/15.05.2008г. до размера на 33000 лв.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 15 октомври 2021 г. в 12:05 часа
Къща с парцел
219.00 кв.м
89 352.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 15:21 часа
Къща с парцел
80.00 кв.м
9 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Честименско
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 10:00