ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
57.30 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Витоша
Адрес
гр. София, район "Витоша", ул. "Студен кладенец" № 32-А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 20.11.2021 до 20.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20197810400774                                                                              

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаният Георги Дичев, рег. № 781, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 20.11.2021г. до 20.12.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на недвижим имот, собственост на "БУЛ СОФТ СТРОЙ" ЕООД с ЕИК 203918752, а ИМЕННО:

            НЕДВИЖИМ ИМОТ - ФИТНЕС № Б-01, находящ се в гр. София, община Столична, област София, район „Витоша“, ул. „Студен кладенец“ № 32-А, ет. 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1936.1318.1.4, на партерен етаж, кота 0.00  метра, състоящ се от: зала за фитнес, склад и санитарен възел, при съседи: двор, двор, апартамент № б-02, стълбищна клетка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1318. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1318. Предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ от 57,30 кв.м.; стар идентификатор: 68134.1936.501.3.4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1936.1318.1.11, под обекта: няма, над обекта: 68134.1936.1318.1.5.

            Имотът се продава при начална цена, от която ще започне наддаването 54 387 лв. /петдесет и четири хиляди триста осемдесет и седем лева/ с ДДС.

            Тежести за имотите:  1.  Вписана възбрана на 11.07.2019 г. 2. Вписана възбрана на 20.12.2019 г. 3. Вписана възбрана на 23.01.2020 г. 4. Вписана възбрана  от 28.02.2020 г.  за обезпечаване вземането на взискателя.

Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00ч. до 19.00ч.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се имоти за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ДСК” ЕАД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF по изп. дело № 774/2019г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд.

            На 21.12.2021 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

14.10.2021 г.                                                             

гр. София                                                                                                                

                                            ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                    /Г. ДИЧЕВ/

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 3 ноември 2021 г. в 14:02 часа
Търговски имот
288.77 кв.м
275 436.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 09:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:08 часа
Търговски имот
313.00 кв.м
132 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Цвети Иванов, маг. 911
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 10:00
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 17:48 часа
Търговски имот
147.00 кв.м
71 430.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Люлин 3, маг. 914 до бл. 309
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 10:00
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 10:02 часа
Търговски имот
156.00 кв.м
215 696.90 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Петко Напетов № 79
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 10.11.2021 до 10.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.12.2021 09:00