ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
260.00 кв.м
Населено място
с. Пролом
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда, плевня и навес, находящо се в с.Пролом, община Карлово, област Пловдив, който имот по плана на селото съставлява поземлен имот № 247 /двеста четиридесет и седем/ в квартал 19 /деветнадесети/, за който имот е отреден УПИ І-247 /едно римско – двеста четиридесет и седем/, с площ от 260 кв.м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, дере, УПИ ІІ-248 и УПИ ІІІ-249

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 16632 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и двe лева).

Мариана Георгиева Кирова
РЕГ. № ЧСИ
823
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”Стефан Веркович” №3, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 626771
Мобилен телефон
0879530677
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 09:47 часа
Къща с парцел
800.00 кв.м
11 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Първомай
Адрес
кв. Дебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Зорница Милчева Добринова-Христова
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 11:00
Публикувано на 3 ноември 2021 г. в 13:53 часа
Къща с парцел
51.00 кв.м
30 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Перущица
Адрес
ул. „Спас Гинов“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 10:00
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 09:58 часа
Къща с парцел
251.00 кв.м
144 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Асеновград
Адрес
ул. „Пере Тошев“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 15:00