ПЛОЩ
1 055.00 кв.м
Населено място
с. Мокрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Лозе с площ 1,055 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №020078 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 520.00лв;
- Нива с площ 1,867 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №024009 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 920.00лв;
- Нива с площ 0,455 дка, пета категория в м.”Кайряка”, съставляваща имот №019013 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 224.00лв;
- Лозе с площ 1,003 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №01064 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 496.00лв
- Лозе с площ 0,940 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №021118 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 464.00лв
- Нива с площ 1,867 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №024007 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 920.00лв
- Нива с площ 1,775 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №025005 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 872.00лв
- Нива с площ 3,059 дка, пета категория в м.”Кара чумен”, съставляваща имот №044058 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 1 504.00лв.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 13:29 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
2 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полски Градец
Адрес
МЕСТНОСТ СОЛЕНИЯ БАИР
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 14.11.2021 до 14.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2021 10:00
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 14:48 часа
Земеделска земя
6 649.00 кв.м
2 030.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Събрано
Адрес
МЕСТНОСТ ЧЕИРИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 14.11.2021 до 14.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2021 10:30
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 15:04 часа
Земеделска земя
8 000.00 кв.м
814.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Събрано
Адрес
МЕСТНОСТ ЧАТЪРЛЪКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 14.11.2021 до 14.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2021 10:30
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 15:09 часа
Земеделска земя
1 805.00 кв.м
328.81 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Събрано
Адрес
МЕСТНОСТ ОКОЛО СЕЛОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 14.11.2021 до 14.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2021 10:30