ПЛОЩ
2 515.00 кв.м
Населено място
с. Драгоево
Адрес
местност ПАНУЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ от Поземлен имот с идентификатор № 23340.198.48 (две, три, три, четири, нула точка едно, девет, осем точка четири, осем) с площ от 2 515,00 (две хиляди петстотин и петнадесет) квадратни метра находящ се в землището на с. Драгоево община Велики Преслав област Шумен в местност „Пануца“, земеделска земя  6 (шеста) категория с НТП гори и храсти в земеделска земя, при граници: поземлен имот с идентификатор № 23340.198.10, поземлен имот с идентификатор № 23340.198.46, поземлен имот с идентификатор № 23340.198.49 и поземлен имот с идентификатор № 23340.198.964.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:50 часа
Земеделска земя
5 459.00 кв.м
2 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Миланово
Адрес
местност БАЙЪР БАШЪ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:52 часа
Земеделска земя
3 040.00 кв.м
408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност СРЕДНИЯ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:08 часа
Земеделска земя
5 323.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
5 463.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Жилино
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00