ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
100.87 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, ет. – 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.273, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 100.87 кв. метра, прилежащи части: 9,2977 % /14.71 кв.м/ ид.части от общите части на сградата; ниво 1 съседни самостоятелни обекти в сградата: с предназначение: на същия етаж - няма, под обекта - няма, и над обекта – няма, а ниво 2 съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1508.273.3.10, 10135.1508.273.3.9, по обекта: няма, над обекта: 10135.1508.273.3.1, ведно с всички подобрения и всички съответни прилежащи части, описан в Нотариален акт за договорна ипотека с дв.вх. рег. № 4446/01.03.2017г. и Нотариален акт за договорна ипотека с дв.вх. рег. № 4475/01.03.2017г. като самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с предназначение: за спортна и развлекателна дейност, стар идентификатор 10135.1508.273.3.13, на две нива, разположен на ет. -1 в сграда с административен адрес гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, с обща застроена площ от 100.87 кв. метра, при съседни самостоятелни обекти по схема: за ниво 1 - на същия етаж - няма, под обекта - няма, и над обекта - няма, за ниво 2 - на същия етаж - 10135.1508.273.3.10 и 10135.1508.273.3.9, под обекта- няма и над обекта - 10135.1508.273.3.1, както и 9,2977 %, съответстващи на 14.71 кв.м. ид. части от общите части на сградата № 3 и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.273. Имотът е описан в инвестиционните проекти като фитнес зала с обслужващи помещения - съблекални, санитарни възли и сауна, разположена в сутерена на сградата.;

Христо Василев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
892
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 3, ет.2, офис 6А
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 633197
Мобилен телефон
0877 887 075; 0877887411; 0877887656; 0877 887 237
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 13:58 часа
Други
54.00 кв.м
4 634.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Слънчево
Адрес
с. Слънчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 16:30
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 14:00 часа
Други
66.00 кв.м
5 665.64 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Слънчево
Адрес
с. Слънчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 16:30
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 14:04 часа
Други
51.00 кв.м
4 377.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Слънчево
Адрес
с. Слънчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 16:30
Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 14:07 часа
Други
67.00 кв.м
5 750.14 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Слънчево
Адрес
с. Слънчево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 16:30