ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
3
ПЛОЩ
98.00 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Воден" (И. Каменаров) №6, ет. 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е АПАРТАМЕНТ с площ от 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/ по архитектурен проект, одобрен на 17.08.1990 г. състоящ се от коридор, кухненски бокс, трапезария, дневна, две спални, баня и тоалетна и две тераси, находящ се на целия ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажната жилищна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четвърти/, планоснимачен № 3155 /три хиляди сто петдесет и пет/, квартал 93 /деветдесет и три/ по плана на ЦГЧ на град Благоевград, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници /съседи/ на УПИ по документ за собственост: улица, Васил Доячки, Мария Илиева и Любен Георгиев и при съседи на УПИ по скица: УПИ III, пл. № 3158, УПИ VII, пл. № 3152, УПИ V, пл. № 3154 и улица, който имот представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.614.264.1.3 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, двеста шестдесет и четири, точка, едно, точка, три/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, адрес на имота: ул. "Воден" (И. Каменаров) №6, етаж 3 (три), апартамент 3 (три), с площ от 87,00 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра) с предназначение жилище - апартамент, ниво: 1, съседни самостоятелно обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 04279.614.264.1.2, над обекта: 04279.614.264.1.4, 04279.614.264.1.5, който обект попада в жилищна сграда с идентификатор 04279.614.264.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, двеста шестдесет и четири, точка, едно/ построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.614.264 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, двеста шестдесет и четири/.

Характеристика на сградата

Предназначение и етажност

Сградата, в която се намира оценяваният имот се състои от партер и пет жилищни етажа.  

 

Година на построяване

2005 г.

Конструкция

 

Сградата, в която се намира оценяваният имот е четири етажна и е  изградена по традиционния монолитен способ с носещи стоманобетонна конструкция и ограждащи и преградни тухлени стени.

Покривът на сградата е с дървена конструкция, покрит с керемиди.

Фасади – мазилка; топлоизолация с минерална  мазилка има само от северната страна на трети и четвърти етаж .

Подобрения                  Стълбище

-теракот по стъпала, мазилка по стените  и таваните, метален парапет.

 

Сградата е въведена в експлоатация 2005 г., в добро състояние.

 

Характеристика на обекта: ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажната жилищна сграда, построена  на ул. "Воден" №6, гр. Благоевград

Местоположение

 

Трети жилищен етаж.

 

Функционално разпределение

 

Апартаментът се състои от от коридор, кухненски бокс с трапезария, дневна, две спални, баня и тоалетна и две тераси.

 

Довършителни работи

 

 

 

Под – теракот, балатум и ламиниран паркет 

Стени – шпакловка, тапети  и латекс.

Тавани –  шпакловка и латекс, частично – окачени с гипскартон.

Санитарни помещения –  фаянс и теракот

Дограма – ПВЦ – бяла, прозореца на едната спалня е дървен.  Врати –от шпервани плоскости.

Инсталации

Водоснабдяване, канализация, осветителна и силова ел. инсталация,  ВиК инсталация, локално парно от печка на дърва. Няма  асансьор.

Състояние на обекта към

В добро състояние, добре поддържано и стопанисвано жилище.    

     

Обектът на се намира в близост до центъра на Благоевград в близост закрития пазар на града, училище, детска градина, хотел „Корона“, но в същото време е в близост и до подхода за циганската махала.

Приблизителни координати 42°00'54.6"N 23°05'58.8"E;42.015179, 23.099659.

  Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:17 часа
Тристаен апартамент
100.07 кв.м
82 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
бул. "Св. Св. Кирил и Методий" №18
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:45
Публикувано на 23 август 2020 г. в 11:14 часа
Тристаен апартамент
108.00 кв.м
72 298.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Майор Стефан Иванов" №15, вх.Б, ет.1, ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 13:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 10:23 часа
Тристаен апартамент
107.82 кв.м
70 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ул. "Кожух" №20, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 14:00
Публикувано на 28 август 2020 г. в 14:48 часа
Тристаен апартамент
64.81 кв.м
41 438.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. Грамадето, АК "ЕМЕРАЛД"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00