ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 543.00 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район „Сердика“, кв. „Бенковски“, местност „Турска ливада“
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.503.2215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, кв. „Бенковски“, местност „Турска ливада“, с площ 1543 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5, с номер по предходен план: 001089, парцел 89, масив – 001, при съседи: 68134.503.2227, 68134.503.5666, 68134.503.2203, 68134.503.2202

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 13:33 часа
Парцел
530.00 кв.м
33 395.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 13:37 часа
Парцел
4 559.00 кв.м
286 469.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 06.11.2021 до 06.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.12.2021 09:00
Публикувано на 5 ноември 2021 г. в 16:37 часа
Парцел
555.00 кв.м
70 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мрамор
Адрес
с. Мрамор, ул. Папрат № 11
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:30
Публикувано на 10 ноември 2021 г. в 12:58 часа
Парцел
1 993.00 кв.м
92 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв. "Ботунец", ул. "Мусала"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00