ПЛОЩ
9 901.00 кв.м
Населено място
гр. Смядово
Адрес
местност "Дълга чука"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:00
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 67708.168.11, находяш се в област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, местността „ДЪЛГА ЧУКА“, с площ 9901 кв.м., вид собств. - частна, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване – неизползв. нива (угар, орница), осма категория на земята, стар номер 168011, при съседи: 67708.168.111, 67708.168.86, 67708.168.12, 67708.168.237, 67708.168.10, а съгласно акта за собственост: Временно неизползв. нива от 9,903 дка., осма категория, местност „Дълга чука“, съставляваща имот № 168011 по плана за земеразделяне землището на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, при граници: имот № 168012- временно неизползв. нива, имот № 168086- временно неизползв. нива, имот № 168111- временно неизползв. нива, имот № 168010- временно неизпозлв. нива, имот № 000237- полски път на общ. Смядово.

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 30 юли 2020 г. в 11:31 часа
Земеделска земя
9 999.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средня
Адрес
м.СТРАШНИК
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 13:34 часа
Земеделска земя
4 450.00 кв.м
1 702.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Имренчево
Адрес
местност "Беджана"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:00
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 13:37 часа
Земеделска земя
9 805.00 кв.м
3 751.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Имренчево
Адрес
местност "Сръбча"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 13:50 часа
Земеделска земя
9 223.00 кв.м
2 232.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смядово
Адрес
местност "Лозен път"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:00