ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
Етаж
3
ПЛОЩ
60.24 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
ул. „Патриарх Евтимий ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4517.1.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота : гр. Банско , Благоевградска обл. , ул.” Патриарх Евтимий ”, вх.А, ет.3, обект 3.05, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4517, предназначение на самостоятелния обект: склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 60.24 / шестдесет точка двадесет и шест / кв.м., прилежащи части 18.83 / осемнадесет точка осемдесет и три процента /, идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж, ниво 1 / едно /, съседни самостоятелни обекти в сградата  на същия етаж: 02676.501.4517.1.17, под обекта -02676.501.4517.1.11,  02676.501.4517.12, над обекта – няма.

Сградата, в която се намира апартаментът се състои от магазини, два жилищни етажа и тавански етаж. Конструкцията на сградата е стоманобетонова, с тухлени стени. Строителството е завършено през 2008 г, като външно сградата с изолация и минерална мазилка. Покрива е скатен с керамични керемиди.  Складовото помещение /ползва се за жилище/ се състои от кухненски боск в коридора, две стаи и санитарен възел, със застроена площ от 60,24 м2. Подът на стаите  е ламиниран паркет в санитарния възел и коридора е на гранитогрес. Стените и таваните в стаите са с гипскартон и латекс, а в санитарния възел са с фаянс. Дограмата по прозорци е ПВЦ  - бяла със стъклопакет. Дограмата по врати е ПДЧ. Стълбищната клетка е с гранитогрес по пода, както и шпакловка по стени. 

Имотът се намира на трети – тавански етаж от сградата на  ул."Патриарх Евтимий", в ляво от пътя след  бензиностанция „Лукойл” на влизане в Банско от гр. Разлог, преди река Глазне. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Пътят до обекта е асфалтиран.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТНА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт