ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
гр.Габрово, ул."Георги Стефанов"
Адрес
гр.Габрово, ул."Георги Стефанов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-310/09.11.2009г./09.11.2009г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Георги Стефанов". Сградата е разположена в поземлен имот идентификатор 14218.503.471. застроена площ 60кв.м. Брой етажи: 3. Предназначение: жилищна сграда-еднофамилна. Стар идентификатор: няма. номер по предходен план: няма.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:37 часа
Къща
63.00 кв.м
28 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Габрово
Адрес
гр.Габрово, ул."Георги Стефанов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:45
Публикувано на 31 август 2020 г. в 10:13 часа
Къща
68.00 кв.м
8 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шумата
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галина Владимировна Николова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:00