ПЛОЩ
486.00 кв.м
Населено място
с. Шипчените
Район
с.Шипчени, община Габрово
Адрес
с.Шипчени, община Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 83260.506.3, находящ се в с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-5319 - 22.04.2014г. /22.04.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Шипчените; Площ: 486 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:04 часа
Парцел
7 481.00 кв.м
54 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Габрово
Адрес
местност Стружната
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 13:45
Публикувано на 3 август 2020 г. в 10:36 часа
Парцел
865.00 кв.м
4 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесичарка
Адрес
с. Лесичарка, общ. Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:30
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 16:19 часа
Парцел
900.00 кв.м
2 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царева ливада
Адрес
с. Царева ливада, общ. Дряново
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 10:30
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 16:22 часа
Парцел
230.00 кв.м
504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царева ливада
Адрес
с. Царева ливада, общ. Дряново
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 09:00