ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
212.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
село Венковци,община Габрово
Адрес
село Венковци,община Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.798.1,находящ се в село Венковци,община Габрово с площ на имота 1 800кв.м.,трайно предназначение-земеделска земя,начин на трайно ползване-за туристическа база,хижа,при граници на имота:пасище с идентификатор 14218.171.102-земи по чл.119 от ЗСПЗЗ, ведомствен път с идентификатор 14218.169.166 на Община-Габрово,ведно с построените в имота:

1.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА с частични стоманобетонни елементи с идентификатор 14218.798.1.1 със застроена площ 212кв.м.;

2.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.2 със застроена площ 47кв.м.;

3.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.3 със застроена площ 37кв.м.;

4.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СКЛАДОВА БАЗА / СКЛАД / с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.4 със застроена площ 94кв.м;

5.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ЗА ЕНЕРГО- ПРОИЗВОДСТВО с дървен гредоред с идентификатор 14218.798.1.5 със застроена площ 14кв.м.;

6.ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с железен гредоред с идентификатор 14218.798.1.6 със застроена площ 21кв.м. и

7.ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 14218.798.1.7 със застроена площ 8кв.м.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599