ПЛОЩ
1 900.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
местност Битиня
Адрес
местност Битиня
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 14218.335.359 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет, точка триста петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр.Габрово,общ. Габрово, одобрена със заповед № РД-18-19/18.05.2007 г. на Изпълнителният Директор на АК, с адрес: Битиня, с площ 1900 / хиляда и деветстотин / кв.м., трайно предназначение: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. стар идентификатор: № 260005, при съседи: 1. изоставена орна земя, № 14218.335.362 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет, точка триста шестдесет и две/ на н-ци на Христо Савов Матев, 2. изоставена орна земя. № 14218.335.360 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет, точка триста и шестдесет/ на н-ци на Георги Стефанов Стругаров; Гуна К. Илиева, 3. изоставена орна земя, 14218.335.363 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет, точка триста шестдесет и три/ на н-ци Димитър Савов Митев, 4. гори и храсти в земеделска земя, № 14218.335.355 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет. точка триста петдесет и пет/ на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. 5. изоставена орна земя, 14218.335.358 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка триста тридесет и пет, точка триста петдесет и осем/ на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 11:46 часа
Земеделска земя
1 990.00 кв.м
270.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добромирка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галина Владимировна Николова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 14:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 11:49 часа
Земеделска земя
5 500.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добромирка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галина Владимировна Николова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 09:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 11:50 часа
Земеделска земя
1 100.00 кв.м
180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добромирка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галина Владимировна Николова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 09:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 11:52 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
261.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Добромирка
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галина Владимировна Николова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 14:00