ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
109.00 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
ул. “Стефан Караджа" 36
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан e ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02676.501.713 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със заповед № РД -18-81/10.12.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Банско, ул. „Стефан Караджа” № 36, площ: 473 кв.м. /четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/, стар идентификатор: 713, квартал 119, парцел VІІ, при съседи: 02676.501.2630, 02676.501.715, 02676.501.4582, 02676.501.712, 02676.501.711, ведно със СГРАДА с идентификатор 02676.501.713.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със заповед № РД -18-81/10.12.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Банско, ул.”Стефан Караджа” № 36, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2 /два/, застроена площ: 109 кв.м. /сто и девет квадратни метра/, стар идентификатор: няма, сградата е построена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.713, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със заповед № РД -18-81/10.12.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Банско, ул. „Стефан Караджа” № 36 , площ: 473 кв.м. /четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/, стар идентификатор: 713, квартал 119, парцел VІІ, при съседи: 02676.501.2630, 02676.501.715, 02676.501.4582, 02676.501.712, 02676.501.711, които имот по нотариален акт за договорна ипотека представляват: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII - 713 /седми, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин и тринадесети/,в квартал 119 /сто и деветнадесети/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 год. на Кмета на община Банско, целия с площ от 475 кв. м. /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи на имота по доказателствен акт за собственост: Геран Геджол. улица и вада и съседи по скица: улица, УПИ VI - 712 и УПИ VIII - 715, всичките в квартал 119 /сто и деветнадесети/, ведно с двуетажната жилищна  сграда, построена върху имота.

Жилищната сграда се състои от сутерен и два жилищни етажа и е изградена през периода 1969-1980 г., като през  първата година са изгадени сутеренът и първият жилищен етаж на дградата, а по-къдно – втория етаж. Изградена е по системата на монолитното строителство. Вътрешни и външни мазилки – изпълнени. На първия етаж са са разположени кухня, две слани , преходен хол, тоалетна и складово помещение. Насстилка в стаите от дюшеме, вътрешна мазилка, дограма. На втория етаж са изградени две сплани, кухня с дневна, санитарно помещение. Настилка в стаите от ламинат, шпакловка по стени и тавани, латекс. Момтирани са интериорни врати и PVC дограма със стъклопакет.

Имотът се намира в западната част на гр. Бнаско в тиха и спокойна улища, на 500 м. от първа станция на кабинковия лифт за пистите под връх Тодорка.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!

На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

 

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:07 часа
Къща
228.00 кв.м
97 344.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Баня
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:00
Публикувано на 17 август 2020 г. в 14:11 часа
Къща
72.00 кв.м
25 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кавракирово
Адрес
общ. Петрич, ул. "Синчец" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 18.08.2020 до 18.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.09.2020 13:00
Публикувано на 19 август 2020 г. в 17:48 часа
Къща
98.00 кв.м
54 158.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добринище
Адрес
ул. "Хан Аспарух" №21а
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.08.2020 до 21.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.09.2020 13:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 09:53 часа
Къща
120.75 кв.м
25 033.42 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скрът
Адрес
с. Скрът, EKATTE 66901, община Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:00