ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
520.00 кв.м
Населено място
с. Манастир
Адрес
с. Манастир
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:15
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от имот находящ се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, парцел VI – 234 (шест римско двеста тридесет и четири) , кв. 6 (шест) , по плана на селото одобрен със заповед № 1558 / 22.04.1969г., с площ от 520 кв.м. (петстотин и двадесет) , при граници на имота: VIII - 234, IХ -235, V-234, път.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:58 часа
Парцел
700.00 кв.м
10 236.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златина
Адрес
с. Златина
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 09:19 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
2 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчага
Адрес
с. Овчага
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 16:51 часа
Парцел
1 930.00 кв.м
5 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:30
Публикувано на 4 август 2020 г. в 16:53 часа
Парцел
2 140.00 кв.м
5 486.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:45