ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
ПЛОЩ
127.00 кв.м
Населено място
гр. Хисаря
Адрес
ул. Розова долина №18
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 10.08.2020 до 10.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 127кв.м. (сто двадесет и седем квадратни метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, който апартамент се намира в двуетажната масивна жилищна сграда, построена в дворно място в град Хисаря, област Пловдив, квартал Момина баня, с административен адрес: ул. Розова долина №18, цялото с площ от около 512кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра) – по нотариален акт, а по скица – с площ от 473кв.м. (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), представляващо УПИ №472 (четиристотин седемдесет и две), съответстващо на парцел VІІІ-275 (осем римско – двеста осемдесети пет арабско) в квартал 83 (осемдесет и трети) по плана на гр. Хисаря от 1971г., при граници на имота: улица, УПИ ІХ-286, УПИ Х-287, УПИ VІІ-284 по плана на гр. Хисаря от 1971г.; Ведно с 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО в гр. Хисаря, област Пловдив, квартал Момина баня, с административен адрес: ул. Розова долина №18, цялото с площ от около 512кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра) – по нотариален акт, а по скица – с площ от 473кв.м. (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), представляващо УПИ №472 (четиристотин седемдесет и две), съответстващо на парцел VІІІ-275 (осем римско – двеста осемдесети пет арабско) в квартал 83 (осемдесет и трети) по плана на гр. Хисаря от 1971г., Ведно с ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ на масивната двуетажна жилищна сграда в същия имот, Както и масивен ГАРАЖ с площ от 28кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), непосредствено долепен до южната и западната имотни граници, при граници на имота: улица, УПИ ІХ-286, УПИ Х-287, УПИ VІІ-284 по плана на гр. Хисаря от 1971г.

Бойка Георгиева Андреева
РЕГ. № ЧСИ
908
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 280290
Мобилен телефон
0875309319
Публикувано на 15 юли 2020 г. в 11:12 часа
Парцел с къща
5 499.00 кв.м
101 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калековец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 25.07.2020 до 25.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2020 15:00
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 15:44 часа
Парцел с къща
105.00 кв.м
29 544.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. "Кап. Георги Цанев" № 29
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Николаев Стоянкин
СРОК
от 14.08.2020 до 14.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.09.2020 14:00
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 11:57 часа
Парцел с къща
531.00 кв.м
67 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Труд
Адрес
ул. Добри Чинтулов № 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 03.08.2020 до 03.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.09.2020 12:00
Публикувано на 22 юли 2020 г. в 09:02 часа
Парцел с къща
285.00 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пролом
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 24.07.2020 до 24.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2020 14:00