ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
Етаж
1
ПЛОЩ
36.00 кв.м
Населено място
гр. Дупница
Адрес
УЛ. ПАТРАКИ САНДЕВ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милена Миланова Джоргова-Иванова
СРОК
от 03.08.2020 до 03.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.610.19, находящ се в гр. Дупница, ул. „Патраки Сандев“ № 1, с площ на целия имот 1 239 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.610.195, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.20, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.197, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.44 и поземлен имот с идентификационен № 68789.610.36, ВЕДНО построените в имота сгради: СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.1, представляваща масивна с дървен гредоред едноетажна еднофамилна жилищна сграда, със застроена площ 36.00 кв.м, СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.2, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 26.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.3, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 5.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.4, представляваща паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 21.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.5, паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 36.00 кв.м“                                      

Милена Миланова Джоргова-Иванова
РЕГ. № ЧСИ
744
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Дупница, ул.”Солун” №1, ет. 1, стая №5.
Окръжен съд
Кюстендил
Телефон
0701 51467
Мобилен телефон
0888440767
Публикувано на 19 юли 2020 г. в 16:07 часа
Къща
120.00 кв.м
76 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Дупница
Адрес
ул. "Фенерка" № 37
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Валентина Любомирова Александрова-Ангелова
СРОК
от 24.07.2020 до 24.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2020 10:30
Публикувано на 19 юли 2020 г. в 17:08 часа
Къща
1 484.00 кв.м
239 020.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кюстендил
Адрес
ул. "Пиянец" № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Валентина Любомирова Александрова-Ангелова
СРОК
от 27.07.2020 до 27.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.08.2020 09:00
Публикувано на 19 юли 2020 г. в 17:14 часа
Къща
104.00 кв.м
72 540.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вратца
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Валентина Любомирова Александрова-Ангелова
СРОК
от 27.07.2020 до 27.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.08.2020 09:00