ПЛОЩ
2 099.00 кв.м
Населено място
с. Джерман
Адрес
МЕСТНОСТ ЛОКВАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милена Миланова Джоргова-Иванова
СРОК
от 03.08.2020 до 03.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030037, представляващ „НИВА“ VІІІ-та категория, находящ се в с. Джерман, ЕКАТТЕ 20763, местността „ЛОКВАТА“, с площ на целия имот от  2 099 кв.м.                                  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 65245.6.558, находящ се в с. Самораново, общ. Дупница, местността „СТЕЖИВО“, обл. Кюстендил с площ от  3 123.00 кв.м, трайно предназначение „Земеделска земя“, начин на трайно ползване „ЛИВАДА“.

 

Милена Миланова Джоргова-Иванова
РЕГ. № ЧСИ
744
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Дупница, ул.”Солун” №1, ет. 1, стая №5.
Окръжен съд
Кюстендил
Телефон
0701 51467
Мобилен телефон
0888440767
Публикувано на 9 юли 2020 г. в 14:35 часа
Земеделска земя
1 188.00 кв.м
1 310.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цървеняно
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Елица Боянова Христова
СРОК
от 20.07.2020 до 20.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.08.2020 09:00
Публикувано на 9 юли 2020 г. в 14:39 часа
Земеделска земя
3 909.00 кв.м
1 439.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цървеняно
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Елица Боянова Христова
СРОК
от 20.07.2020 до 20.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.08.2020 09:00
Публикувано на 9 юли 2020 г. в 16:10 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
5 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бараково
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Елица Боянова Христова
СРОК
от 27.07.2020 до 27.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.08.2020 10:15
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 15:27 часа
Земеделска земя
1 001.00 кв.м
1 623.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Таваличево
ОКРЪЖЕН СЪД
Кюстендил
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Елица Боянова Христова
СРОК
от 04.08.2020 до 04.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.09.2020 09:00