ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
375.00 кв.м
Населено място
гр. Провадия
Адрес
ул. Бойчо Желев
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:30
ОПИСАНИЕ

ЖИЛИЩНА СГРАДА с вход от към изток - ул. "Бойчо Желев", състояща се от две стаи, коридор и избено помещение в приземен етаж и две стаи, кухня с трапезария и коридор в жилищен етаж, изградена в ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ VII - 2687 в кв. 157 /сто петдесет и седем/ по плана на гр. Провадия, с обща площ от 375 /триста седемдесет и пет/ кв. м. при граници: от две страни - улици, УПИ VI - 2686, УПИ IX - 2689 и УПИ VIII - 2688, по плана на гр. Провадия, ВЕДНО С ГАРАЖ, находящ се в североизточната част на дворно място, съставляващо УПИ VII - 2687 в кв.в 157 /сто петдесет и седем/ по плана на града, с обща площ от 375 /триста седемдесет и пет/ кв.м., при граници: от две страни - улици, УПИ VI - 2686, УПИ IX - 2689 и УПИ VIII - 2688, по плана на гр. Провадия с вход от ул. Бойчо Желев", КАКТО И 100 /СТО/ кв. м. ид. части от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ VII - 2687 в кв. 157 /сто петдесет и седем/ по плана на града, с обща площ от 375 /триста седемдесет и пет/ кв. м., при граници: от две страни - улици, УПИ VI - 2686, УПИ IX - 2689 и УПИ VIII - 2688, по плана на гр. Провадия, ВЕДНО с построената върху него ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 2 юли 2020 г. в 14:49 часа
Парцел с къща
576.00 кв.м
216 864.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орешак
Адрес
с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 24.07.2020 до 24.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2020 09:00
Публикувано на 7 юли 2020 г. в 14:55 часа
Парцел с къща
80.00 кв.м
46 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 19.07.2020 до 19.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2020 10:00
Публикувано на 7 юли 2020 г. в 14:58 часа
Парцел с къща
460.00 кв.м
161 366.22 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 19.07.2020 до 19.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2020 09:50
Публикувано на 7 юли 2020 г. в 15:01 часа
Парцел с къща
70.00 кв.м
31 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 19.07.2020 до 19.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2020 09:40