ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Локално отопление, Телефон
Етаж
3
ПЛОЩ
119.53 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Район
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Адрес
ул.Деветнадесети февруари №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 01.08.2020 до 01.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 16359.514.3592.1.3, съгласно Схема №15-11289-08.01.2020г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-181539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Горна Оряховица, ул.“Деветнадесети февруари“ №11, ет.3, който самостоятелен обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 16359.514.3592.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3592, с предназначение на СО: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, а именно: АПАРТАМЕНТ №4/четири/, който апартамент се състои от три спални, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, килер и коридор, със застроена площ от 119,53 кв.м./сто и деветнадесет цяло и петдесет и три стотни кв.метра/, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 16359.514.3592.1.4, под обекта 16359.514.3592.1.1, над обекта: 16359.514.3592.1.5, заедно с принадлежащото към апартамента: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3/три/, с площ от 11,48 кв.м./единадесет цяло и четиридесет и осем стотни кв.метра/, при граници: външна стена, избено помещение на сем.Григорови, избено помещение на сем. Лефтерови; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №1/едно/, с площ от 18,00 кв.м./осемнадсет кв.метра/, при граници: от две страни външни стени и таванско помещение на сем.Лефтерови, ведно с 13,16 % /тринадесет цяло и шестнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 16359.514.3592.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 17:57 часа
Многостаен апартамент
175.80 кв.м
75 398.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. Цар Освободител № 72, етаж 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:00
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 09:19 часа
Многостаен апартамент
122.00 кв.м
9 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул.“Панайот Типографов“№62
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.07.2020 до 18.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2020 11:30
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 09:56 часа
Многостаен апартамент
108.88 кв.м
40 849.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. „Йордан Кулелиев“ №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.07.2020 до 18.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2020 10:45
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 10:47 часа
Многостаен апартамент
106.17 кв.м
78 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул.“Княз Борис I”№11
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 19.07.2020 до 19.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2020 09:00