ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
23.48 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Район
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Адрес
ул.Деветнадесети февруари №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 01.08.2020 до 01.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2020 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 16359.514.3592.1.10, съгласно Схема №15-11282-08.01.2020г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-181539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Горна Оряховица, ул.“Деветнадесети февруари“№11, ет.1, гараж 2, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 16359.514.3592.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3592, с предназначение на СО: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1/едно/, а именно: ГАРАЖ №2/две/, с площ от 23.48 кв.м./двадесет и три цяло четиридесет и осем стотни/ кв.метра, при граници: външна стена, гараж на сем.Атанасови и гараж на сем Лефтерови.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 13 юли 2020 г. в 14:36 часа
Гараж
20.78 кв.м
5 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. Хемус № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 20.07.2020 до 20.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.08.2020 08:30
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 17:43 часа
Гараж
27.39 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул. Патриарх Евтимий, гараж № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:00
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 09:22 часа
Гараж
25.60 кв.м
1 288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул.“Панайот Типографов“№62
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.07.2020 до 18.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2020 11:30
Публикувано на 17 юли 2020 г. в 10:04 часа
Гараж
32.08 кв.м
8 298.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул."Йордан Кулелиев"№3
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.07.2020 до 18.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2020 09:00