ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
926.00 кв.м
Населено място
гр. Костинброд
Адрес
ул. "Славянска" № 24, /ул. "Електра"/, гр. КОСТИНБРОД - ЗАД МАГАЗИН БИЛЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Каримов
СРОК
от 11.08.2020 до 11.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота по скица: улица, УПИ VIII – за вторични суровини, УПИ XVIII – за стопанска дейност, УПИ Х – за търговска дейност и УПИ Х – за офиси, ЗАЕДНО с находящата се в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА, напълно завършена, с акт № 16, представляваща „Предприятие за дамска конфекция” със застроена площ от 926 кв.м. и разгъната застроена площ от 2 015 кв.м., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Костинброд, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № 18-3953/18.05.2016 г. на Началника на СГКК-Софийска област, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38978.900.7062, с административен адрес на имота: гр. Костинброд, ул. „Електра”, с площ по карта от 7761 кв. м., с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – За шивашката промишленост, стар идентификатор: 38978.900.6170; 38978.900.2434, номер по предходен план: квартал 232, парцел V, при съседни поземлени имоти: № 38978.900.3785, 38978.900.7063, 38978.900.7061, 38978.900.5607, 38978.900.7511, 38978.900.2439, 38978.900.5608, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 38978.900.7062.1, със застроена площ по карта от 951 кв. м., брой етажи 2/два/, с предназначение – Промишлена сграда.

Георги Николов Каримов
РЕГ. № ЧСИ
792
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Самоков, ул. „Македония ” №33
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0722 60183
Мобилен телефон
0888437307
Публикувано на 14 юли 2020 г. в 14:20 часа
Производствен имот
1 337.00 кв.м
284 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Етрополе
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 15.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:30
Публикувано на 14 юли 2020 г. в 14:26 часа
Производствен имот
520.00 кв.м
124 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Етрополе
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 15.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:30
Публикувано на 15 юли 2020 г. в 09:57 часа
Производствен имот
715.00 кв.м
58 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Томпсън
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 17.07.2020 до 17.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.08.2020 09:00
Публикувано на 16 юли 2020 г. в 13:18 часа
Производствен имот
8 000.00 кв.м
104 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ярлово
Адрес
с. Ярлово
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 20.07.2020 до 20.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.08.2020 09:00