ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
8
ПЛОЩ
127.97 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район „Красно село“, ул. „Ген. Тотлебен“ № 33, ет. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ /една втора/ идеална част от Апартамент № 19 /мезонет/ на първо и второ мансардно ниво в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 127,97 кв.м., състоящ се от дневна с балкон вътрешна стълба, кухненски бокс и тоалетна на първото ниво и спалня, баня с тоалетна, тоалетна и дневна на второто ниво, при съседи изток - апартамент 16, запад - калкан, север - бул. Тотлебен", юг - апартамент № 18 и западен двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място цялото от 365 кв.м., съставляващо п-л XIV/151 от кв. 10 по плана на гр. София, местност "Крива река", при съседи: п-л ХV/150, п-л VIII/152, п-л VII/150 и бул. "Тотлебен", заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/, одобрени със заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.203.492.1.19, с адрес на имота: гр. София, район „Красно село“, ул. „Ген. Тотлебен“ № 33, ет. 8, ап. 19, самостоятелния обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 68134.203.492.1, брой надземни етажи 9, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.203.492, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж – 68134.203.492.1.18, под обекта – 68134.203.492.1.15, над обекта – няма, за ниво 2: на същия етаж – 68134.203.492.1.18, 68134.203.492.1.16, под обекта – 68134.203.492.1.18, над обекта – няма

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Публикувано на 9 ноември 2021 г. в 14:09 часа
Мезонет
239.48 кв.м
462 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Витоша", ул."Панорамен път" №34
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 15:07 часа
Мезонет
368.23 кв.м
1 085 726.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. "Иван Вазов, ул. "Краище" № 29, ет.9, ап. 12.
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
СРОК
от 22.11.2021 до 22.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2021 09:30