ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
167.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Кремиковци
Адрес
кв. "Ботунец", ул. "Извор" № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.472 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; площ: 723 (седемстотин двадесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 472 (четиристотин седемдесет и две), квартал 9 (девет), парцел V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.8360.91, 68134.8360.474, 68134.8360.473, 68134.8360.471, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) от квартал 9 (девет) по плана на град София, район „Кремиковци“, местност „Ботунец“, с административен адрес: град София, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26, целият с площ по графични данни от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, а по документи за собственост – 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, при граници по скица: улица, УПИ І-148 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем), ІV-146 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и шест), заедно с Втори етаж с идентификатор 68134.8360.472.1.2, от построената в имота двуетажна жилищна сграда, с обща застроена площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв. м и разгърната застроена площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м, като вторият етаж се състои от входно антре, дневна, трапезария с кухненски бокс, тераса, тоалетна, стая с югоизточно изложение с дрешник и тераса, две стаи със западно изложение с тераса, баня и тоалетна; и паянтово жилище с идентификатор 68134.8360.472.2, която сграда е с идентификатор 68134.8360.472.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; със застроена площ: 162 (сто шестдесет и два) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Публикувано на 15 ноември 2021 г. в 11:15 часа
Етаж от къща
60.00 кв.м
80 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ГР. СОФИЯ, УЛ. ТРАКИЯ (ГЕН. ХРИСТО ЛУКОВ) № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 11:00
Публикувано на 23 ноември 2021 г. в 14:23 часа
Етаж от къща
75.00 кв.м
188 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Горица 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 09:00