ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 911.00 кв.м
Населено място
с. Длъжко
Адрес
местност Куванлъка
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1.СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 200 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА /БИВША ФУРАЖНА КУХНЯ/, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С НОМЕР 101014, ВЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЛЪЖКО С ЕКАТТЕ 21289, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН,М. „КУВАНЛЪКА“, С ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ 0.528 ДКА, ПЕТА КАТЕГОРИЯ, С НТП: ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ ПО СКИЦА:  101013; 101015; ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ 000324. Сградата е със тухлени стени. Покрив стоманобетонова плоча. Състои се от помещение за фуражна кухня и помещение – склад за фураж, което е с 3 оградни стени. Ползва се, като склад за груби фуражи.

 

2.ХАНГАР СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ  1560 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ХАНГАР ОТ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ /БИВША ЗЪРНОСУШИЛНЯ/ РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЧДС С НОМЕР 101009, ВЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЛЪЖКО С ЕКАТТЕ 21289, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН,М. „КУВАНЛЪКА“, С ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ 6,598 ДКА, ПЕТА КАТЕГОРИЯ, С НТП: ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ ПО СКИЦА: 101013; 101010; 101005; 101035; 000363; 101015, ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ 000324.Хангара е демонтиран. Налице са 4  бр. Метални колони в западната част. Стоманобетонови основи и бетонов под.

 

3.СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СЪС ЗП 396 /БИВШ ЦАРЕВИЧЕН КОШ/, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ ЧДС С НОМЕР 101009, ВЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЛЪЖКО С ЕКАТТЕ 21289, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН,М. „КУВАНЛЪКА“, С ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ 6,598 ДКА, ПЕТА КАТЕГОРИЯ, С НТП: ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ ПО СКИЦА: 101013; 101010; 101005; 101035; 000363; 101015, ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ 000324.Сградата  е със стоманобетонови колони. Стоманобетонов покрив, без оградни стени. Оформено, като 2 клетки с двускатни покриви. Под – бетон.

 

  1. КРАВАРНИК СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 755 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЧДС С НОМЕР 101010, ВЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЛЪЖКО С ЕКАТТЕ 21289, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН,М. „КУВАНЛЪКА“, С ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ 1,994 ДКА, ПЕТА КАТЕГОРИЯ, С НТП ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ ПО СКИЦА: 101005; 101013; 101009. ИМОТЪТ Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ 000324. Тухлени стени. Покрив дървена конструкция с покрив от етернитови вълнообразни плоскости. Вътрешно обособени помещения за отглеждане на животни и битови помещения. Метална и дървена дограма.
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 30 юли 2020 г. в 12:55 часа
Производствен имот
12 831.00 кв.м
576 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тимарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.08.2020 до 29.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2020 09:00
Публикувано на 5 август 2020 г. в 15:40 часа
Производствен имот
22 653.00 кв.м
630 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тодор Икономово
Адрес
местност "Чаир"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 13:24 часа
Производствен имот
503.00 кв.м
80 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Илия Блъсково
Адрес
ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 68
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 09:00
Публикувано на 24 август 2020 г. в 16:01 часа
Производствен имот
153.00 кв.м
33 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Виница №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 09:00