ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
924.00 кв.м
Населено място
с. Лесичарка
Район
с.Лесичарка, общ. Габрово
Адрес
с.Лесичарка, общ. Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:30
ОПИСАНИЕ

 УПИ VI-58 от кв.5 по плана на с.Лесичарка, общ. Габрово, обл. Габрово, с площ 924 кв.м., в които са построени: едноетажна сграда за обитаване (три стаи една в друга) с площ 49 кв.м. и долепен от южната страна навес с площ 30 кв.м., който е част от дворище с пл. № 58 от кв. 5 по плана на с. Лесичарка. Съседи: УПИ V-59 от кв. 5, УПИ XIV-59 от кв. 5, УПИ IV-58 от кв. 5, УПИ VII-112 от кв. 5 и от една страна- улица.

 

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:21 часа
Къща с парцел
73.00 кв.м
11 124.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Музга
Адрес
с.Музга, община Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:30
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 15:57 часа
Къща с парцел
60.00 кв.м
11 027.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Костенковци
Адрес
с.Костенковци, общ.Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:30
Публикувано на 2 септември 2020 г. в 11:11 часа
Къща с парцел
1 446.00 кв.м
546 178.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Геша
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Весела Любомирова Цонева
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 10:00