ПЛОЩ
865.00 кв.м
Населено място
с. Лесичарка
Район
с. Лесичарка, общ. Габрово
Адрес
с. Лесичарка, общ. Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:30
ОПИСАНИЕ

2. УПИ IV-58 от кв. 5 по плана на с. Лесичарка, общ. Габрово, който е с площ 865 кв.м.- незастроен, който е част от дворище с пл.№58 от кв.5 по плана на с.Лесичарка, цялото с площ от около 1500кв.м.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:44 часа
Парцел
486.00 кв.м
4 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шипчените
Адрес
с.Шипчени, община Габрово
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 11:15
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:04 часа
Парцел
7 481.00 кв.м
54 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Габрово
Адрес
местност Стружната
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 13:45
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 16:19 часа
Парцел
900.00 кв.м
2 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царева ливада
Адрес
с. Царева ливада, общ. Дряново
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 10:30
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 16:22 часа
Парцел
230.00 кв.м
504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царева ливада
Адрес
с. Царева ливада, общ. Дряново
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 09.10.2020 до 09.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2020 09:00