ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
951.00 кв.м
Населено място
гр. Смядово
Адрес
ул.Плиска №5
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, ПОДОБРЕНИЯ И НАСАЖДЕНИЯ, ЗАЕДНО С ДВОРНОТО МЯСТО, В КОЕТО СА ПОСТРОЕНИ УПИ III-1163 В КВ. 80 ПО ПЛАНА НА ГР. СМЯДОВО, УЛ. „ПЛИСКА” 5, ЦЯЛОТО С ПЛОЩ ОТ 970 КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ: ОТ СЕВЕР – УПИ 2-1156, ОТ ИЗТОК – УЛИЦА, ОТ ЮГ – УПИ 4 – 1163, ОТ ЗАПАД – И. КОПРИНКОВ, С ОПИСАНИЕ ПО СКИЦА 11674/13.08.2008Г.ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67708.308.473, област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, Плиска № 5, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 951 кв.м., стар номер 1163, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-54/11.09.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , ПРИ СЪСЕДИ: 67708.308.474; 67708.308.485; 67708.308.470;67708.308.471; 67708.308.472 , ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ, А ИМЕННО:Сграда 67708.308.473.1, област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, Плиска № 5, вид собств. Частна, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 45 кв.м., ; Сграда 67708.308.473.2, област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, Плиска № 5, вид собств. Частна, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 11 кв.м., ; Сграда 67708.308.473.3, област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, Плиска № 5, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 44 кв.м., ; Сграда 67708.308.473.4, област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, Плиска № 5, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 54 кв.м., ВЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ, ПРИРАЩЕНИЯ , НАСАЖДЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТАЛ

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 14 август 2020 г. в 10:23 часа
Къща с парцел
141.00 кв.м
27 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул. "Йоан Екзарх" №16
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 10:00
Публикувано на 14 август 2020 г. в 11:29 часа
Къща с парцел
72.50 кв.м
14 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 10:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 10:46 часа
Къща с парцел
1 623.00 кв.м
43 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Панайот Волово
Адрес
ул.Атанас Димитров №7
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 03.10.2020 до 03.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2020 09:00
Публикувано на 17 септември 2020 г. в 12:31 часа
Къща с парцел
1 380.00 кв.м
23 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 10:00