ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
98.00 кв.м
Населено място
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Хан Омуртаг 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч. от Поземлен имот 58222.495.1727, област Шумен, община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ул. ХАН ОМУРТАГ № 12, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 416 кв.м., стар номер 1617, квартал 66, парцел 15, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/09.07.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , при граници и съседи:58222.495.1726; 58222.495.1723; 58222.495.1728; 58222.495.1724 и улица , заедно с целия СОС 58222.495.1727.1.2, област Шумен, община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ул. ХАН ОМУРТАГ № 12, ет. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. Нива 1, ведно с 1/2 ид.ч. от ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ.Самостоятелния обект попада в Сграда 58222.495.1727.1, област Шумен, община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ул. ХАН ОМУРТАГ № 12, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 2, брой самост.обекти 3, застроена площ 98 кв.м., построена в гореописания поземлен имот.Съгласно Нот. акт 99, том V, вх. рег. 1407/11.06.2007г., представлява: Дворно място цялото с площ от 420 кв.м., находящо се в гр. Велики Преслав и представляващо парцел XV -1617 в кв. 66 по плана на същото населено място, заедно с целия втори жилищен етаж от масивна двуетажна жилищна постройка, построени в същия парцел, състоящ се от две спални, дневна, хол и баня, входно антре, както и ½ ид.ч. от ОЧС и правото на строеж при граници на парцела: улица, парцел XIV-1370, парцел XVI – 1371.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 10 август 2020 г. в 12:45 часа
Етаж от къща
120.00 кв.м
44 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови пазар
Адрес
ул.ЛЮТИ БРОД №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 17:05 часа
Етаж от къща
131.00 кв.м
34 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Александър Стамболийски №57
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 09:00
Публикувано на 2 септември 2020 г. в 16:42 часа
Етаж от къща
342.00 кв.м
54 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови пазар
Адрес
ул.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 09:00