ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
85.55 кв.м
Населено място
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 24.12.2021 до 24.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.01.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.152.1.7 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Троян, ул. Стара планина № 19, вх. Б, ет.1, ап.2, находящ се в сграда с идентификатор 73198.504.152.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.152, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по доказателствен акт: 85.55 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, баня - клозет и килер, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73198.504.152.1.1, 73198.504.152.8, под обекта: няма; над обекта: 73198.504.152.1.9, заедно с принадлежащите на обекта: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9, с площ 15.45 кв.м., при граници: улица, двор, мазе № 1, коридор, отгоре - апартамент № 1 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 с площ 17.50 кв.м. при граници: дворно място, таванско помещение № 1, стълбище, коридор и отгоре - апартамент № 10, както и припадащите се на обекта: 7.590 % идеални части от общите части на сграда № 1 и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.504.152, както и всички трайни подобрения в имота.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 09:06 часа
Тристаен апартамент
83.28 кв.м
30 186.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Подп. Алексндър Кусеев" № 9, вх. Б, ет. 4, ап. 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.11.2021 до 03.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.12.2021 14:00